In het programma Wolf is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo GL/TL, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tl havo vwo
Nederlands171621713417101
Fries171631713517102
Latijnn.v.t.n.v.t.17103
Grieksn.v.t.n.v.t.17104
Frans171661713617105
Duits171691713717106
Engels171721713817107
Spaans171811713917108
Russischn.v.t.n.v.t.17109
Turks171781714117110
Arabisch171751714217111
geschiedenis171931714317112
aardrijkskunde171901714417113
wiskunde A / wiskunde171961714517114
wiskunde A (pilot)n.v.t.n.v.t.17115
wiskunde A (bezem)n.v.t.17146n.v.t.
wiskunde Bn.v.t.1714717116
wiskunde B (pilot)n.v.t.n.v.t.17117
wiskunde B (bezem)n.v.t.17148n.v.t.
wiskunde Cn.v.t.n.v.t.17118
wiskunde C (pilot)n.v.t.n.v.t.17119
natuurkunde / nask 1171991714917120
scheikunde / nask 2172001715017121
biologie172031715117122
economie171841715217123
management & organisatien.v.t.1715317124
muziek172061715417125
tehatex / beeldende vakken172041715517126
filosofien.v.t.1715617127
maatschappijwetenschappen171871715717128
maatschappijwetenschappen (pilot)n.v.t.1715817129
kunst algemeenn.v.t.1715917130
dans17207n.v.t.n.v.t.
drama17208n.v.t.n.v.t.

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.
 

Downloads