In het programma WOLF is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tl havo vwo
Nederlands161651613716101
Fries161661613816102
Latijnn.v.t.n.v.t.16103
Grieksn.v.t.n.v.t.16104
Frans161691613916105
Duits161721614016106
Engels161751614116107
Spaans161841614216108
Russischn.v.t.1614316109
Turks161811614416110
Arabisch161781614516111
geschiedenis161961614616112
aardrijkskunde161931614716113
wiskunde A / wiskunde161991614816114
wiskunde A (pilot)n.v.t.1614916115
wiskunde Bn.v.t.1615016116
wiskunde B (pilot)n.v.t.1615116117
wiskunde Cn.v.t.n.v.t.16118
wiskunde C (pilot)n.v.t.n.v.t.16119
natuurkunde162021615216120
natuurkunde (bezem)n.v.t.n.v.t.16121
scheikunde / nask 2162031615316122
scheikunde (bezem)n.v.t.n.v.t.16123
biologie162061615416124
biologie (bezem)n.v.t.n.v.t.16125
economie161871615516126
management & organisatien.v.t.1615616127
muziek162091615716128
tehatex / beeldende vakken162071615816129
filosofien.v.t.1615916130
maatschappijwetenschappen161901616016131
maatschappijwetenschappen (pilot)n.v.t.1616116132
kunst algemeenn.v.t.1616216133
dans16210n.v.t.n.v.t.
drama16211n.v.t.n.v.t.

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.
 

Downloads