In het programma WOLF is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tl havo vwo
Nederlands151701513715101
Fries15171n.v.t.n.v.t.
Latijnn.v.t.n.v.t.15103
Grieksn.v.t.n.v.t.15104
Frans151741513915105
Duits151791514015106
Engels151841514115107
Spaans151931514215108
Russischn.v.t.1514315109
Turks151901514415110
Arabisch151871514515111
geschiedenis152161514615112
aardrijkskunde152101514715113
aardrijkskunde (bezem)15211n.v.t.n.v.t.
wiskunde (A)152211514815114
wiskunde A (pilot)n.v.t.1514915115
wiskunde Bn.v.t.1515015116
wiskunde B (pilot)n.v.t.1515115117
wiskunde Cn.v.t.n.v.t.15118
wiskunde C (pilot)n.v.t.n.v.t.15119
natuurkunde / nask 1152271515215120
natuurkunde (pilot)n.v.t.n.v.t.15121
natuurkunde (bezem)n.v.t.15153n.v.t.
scheikunde / nask 2152281515415122
scheikunde (pilot)n.v.t.n.v.t.15123
scheikunde (bezem)n.v.t.15155n.v.t.
biologie152331515615124
biologie (pilot)n.v.t.n.v.t.15125
biologie (bezem)n.v.t.15157n.v.t.
economie151981515815126
management & organisatien.v.t.1515915127
muziek152401516015128
tehatex / beeldende vakken152341516115129
filosofien.v.t.1516215130
maatschappijwetenschappen152031516315131
maatschappijwetenschappen (pilot)n.v.t.1516415132
kunst algemeenn.v.t.1516515133
dans15241n.v.t.n.v.t.
drama15242n.v.t.n.v.t.

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.
 

Downloads