In het programma WOLF is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tl havo vwo
Nederlands14173 1413914101
Fries14174 1414014102
Latijnn.v.t.n.v.t. 14103
Grieksn.v.t.n.v.t. 14104
Frans14177 1414114105
Duits14182 1414214106
Engels14187 1414314107
Spaans14196 1414414108
Russischn.v.t.14145 14109
Turksn.v.t.n.v.t. n.v.t.
Arabischn.v.t.n.v.t. n.v.t.
geschiedenis14216 1414814112
geschiedenis (pilot)n.v.t. 1414914113
aardrijkskunde14211 1415014114
wiskunde (A)14221 1415114115
wiskunde A (pilot)n.v.t.14152 14116
wiskunde Bn.v.t.14153 14117
wiskunde B (pilot)n.v.t.14154 14118
wiskunde Cn.v.t.n.v.t. 14119
wiskunde C (pilot)n.v.t.n.v.t. 14120
natuurkunde / nask 114226 1415514121
natuurkunde (pilot)n.v.t. 1415614122
scheikunde / nask 214227 1415714123
scheikunde (pilot)n.v.t.14158 14124
biologie14232 1415914125
biologie (pilot)n.v.t.14160 14126
economie14201 1416114127
management & organisatien.v.t. 1416214129
muziek14239 1416314130
tehatex / beeldende vakken14233 1416414131
filosofien.v.t.14165 14132
maatschappijwetenschappen14206 1416614133
maatschappijwetenschappen (pilot)n.v.t. 1416714134
kunst algemeenn.v.t.14168 14135
dans14240 n.v.t.n.v.t.
drama14241 n.v.t.n.v.t.

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.
 

Downloads