Waardering examens 2013 1e tijdvak

In het programma WOLF is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tlhavovwo
Nederlands13180 13141 13101
Fries13181 13143 13103
Latijnn.v.t. n.v.t.13104
Grieksn.v.t. n.v.t.13105
Frans13184 13144 13106
Duits13189 13145 13107
Engels13194 13146 13108
Spaans13203 13147 13109
Russischn.v.t. 13148 13110
Turks13200 13149 13111
Arabisch13197 13150 13112
geschiedenis13223 13151 13113
geschiedenis (pilot)n.v.t. 13152 13114
aardrijkskunde13218 13153 13115
wiskunde (A)13228 13155 13116
wiskunde A (pilot)n.v.t. 13156 13117
wiskunde Bn.v.t. 13157 13118
wiskunde B (pilot)n.v.t. 13158 13119
wiskunde Cn.v.t. n.v.t.13120
wiskunde C (pilot)n.v.t. n.v.t.13121
natuurkunde / nask 113233 13159 13122
natuurkunde (pilot)n.v.t. 13160 13123
scheikunde / nask 213235 13161 13124
scheikunde (pilot)n.v.t. 13162 13125
biologie13240 13163 13126
biologie (pilot)n.v.t. 13164 13127
economie13208 13165 13128
economie (pilot)n.v.t. n.v.t.13129
management & organisatien.v.t. 13167 13130
muziek13248 13168 13131
tehatex / beeldende vakken13243 13170 13133
filosofien.v.t. 13171 13134
maatschappijwetenschappen13213 13172 13135
maatschappijwetenschappen (pilot)n.v.t. 13173 n.v.t.
kunst algemeenn.v.t. 13174 13136
dans13250 n.v.t.n.v.t.
drama13252 n.v.t.n.v.t.

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.

Downloads