<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Waardering examens 2013 1e tijdvak</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/static/css/static.css"> <link href="http://www.cito.nl/css/cito-nl-tabellen.css" media="screen,print" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.cito.nl/css/cito-nl.css" media="screen,print" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style> .new #divContent { margin-left: 0px; } </style> <base target="_blank"> </head> <body id="body" class="new" topmargin="0"> <div class="content-container"> <div id="divContent"> <table border="0" width="742" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-color: #FFFFFF; border-width: 1px" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF"> <tr> <td width="500" style="border-color:#FFFFFF; padding:0; " bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF"> <h1>Waardering examens 2013 1e tijdvak</h1> <p>In het programma WOLF is de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enqute aan te bieden. In deze enqute kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enqute over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enqute wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.</p> <table width="100%" cellspacing="0"> <thead> <tr><th><b>vak</b></th><th><b>vmbo gl/tl</b></th><th><b>havo</b></th><th><b>vwo</b></th></tr> </thead> <tr><td>Nederlands</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13180.pdf>13180</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13141.pdf>13141</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13101.pdf>13101</a></td></tr> <tr><td>Fries</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13181.pdf>13181</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13143.pdf>13143</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13103.pdf>13103</a></td></tr> <tr><td>Latijn</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13104.pdf>13104</a></td></tr> <tr><td>Grieks</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13105.pdf>13105</a></td></tr> <tr><td>Frans</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13184.pdf>13184</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13144.pdf>13144</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13106.pdf>13106</a></td></tr> <tr><td>Duits</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13189.pdf>13189</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13145.pdf>13145</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13107.pdf>13107</a></td></tr> <tr><td>Engels</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13194.pdf>13194</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13146.pdf>13146</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13108.pdf>13108</a></td></tr> <tr><td>Spaans</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13203.pdf>13203</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13147.pdf>13147</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13109.pdf>13109</a></td></tr> <tr><td>Russisch</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13148.pdf>13148</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13110.pdf>13110</a></td></tr> <tr><td>Turks</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13200.pdf>13200</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13149.pdf>13149</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13111.pdf>13111</a></td></tr> <tr><td>Arabisch</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13197.pdf>13197</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13150.pdf>13150</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13112.pdf>13112</a></td></tr> <tr><td>geschiedenis</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13223.pdf>13223</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13151.pdf>13151</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13113.pdf>13113</a></td></tr> <tr><td>geschiedenis (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13152.pdf>13152</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13114.pdf>13114</a></td></tr> <tr><td>aardrijkskunde</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13218.pdf>13218</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13153.pdf>13153</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13115.pdf>13115</a></td></tr> <tr><td>wiskunde (A)</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13228.pdf>13228</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13155.pdf>13155</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13116.pdf>13116</a></td></tr> <tr><td>wiskunde A (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13156.pdf>13156</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13117.pdf>13117</a></td></tr> <tr><td>wiskunde B</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13157.pdf>13157</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13118.pdf>13118</a></td></tr> <tr><td>wiskunde B (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13158.pdf>13158</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13119.pdf>13119</a></td></tr> <tr><td>wiskunde C</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13120.pdf>13120</a></td></tr> <tr><td>wiskunde C (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13121.pdf>13121</a></td></tr> <tr><td>natuurkunde / nask 1</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13233.pdf>13233</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13159.pdf>13159</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13122.pdf>13122</a></td></tr> <tr><td>natuurkunde (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13160.pdf>13160</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13123.pdf>13123</a></td></tr> <tr><td>scheikunde / nask 2</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13235.pdf>13235</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13161.pdf>13161</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13124.pdf>13124</a></td></tr> <tr><td>scheikunde (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13162.pdf>13162</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13125.pdf>13125</a></td></tr> <tr><td>biologie</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13240.pdf>13240</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13163.pdf>13163</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13126.pdf>13126</a></td></tr> <tr><td>biologie (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13164.pdf>13164</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13127.pdf>13127</a></td></tr> <tr><td>economie</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13208.pdf>13208</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13165.pdf>13165</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13128.pdf>13128</a></td></tr> <tr><td>economie (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13129.pdf>13129</a></td></tr> <tr><td>management & organisatie</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13167.pdf>13167</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13130.pdf>13130</a></td></tr> <tr><td>muziek</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13248.pdf>13248</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13168.pdf>13168</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13131.pdf>13131</a></td></tr> <tr><td>tehatex / beeldende vakken</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13243.pdf>13243</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13170.pdf>13170</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13133.pdf>13133</a></td></tr> <tr><td>filosofie</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13171.pdf>13171</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13134.pdf>13134</a></td></tr> <tr><td>maatschappijwetenschappen</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13213.pdf>13213</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13172.pdf>13172</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13135.pdf>13135</a></td></tr> <tr><td>maatschappijwetenschappen (pilot)</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13173.pdf>13173</a></td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td></tr> <tr><td>kunst algemeen</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13174.pdf>13174</a></td> <td width="100" align="center"><a href=pdf/13136.pdf>13136</a></td></tr> <tr><td>dans</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13250.pdf>13250</a></td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td></tr> <tr><td>drama</td><td width="100" align="center"><a href=pdf/13252.pdf>13252</a></td> <td width="100" align="center">n.v.t.</td><td width="100" align="center">n.v.t.</td></tr> </table> <h2>Toelichting</h2> <p>In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.</p> </td> <td style="border-color:#FFFFFF; padding:0; " bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF"> <table border="1" width="100%" height="0" bordercolorlight="#FFFFFF" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolordark="#FFFFFF" style="border-color: #FFFFFF"> <thead> <tr> <th height="30"><font size="2">Downloads </font></th> </tr> </thead> <tr> <td style="padding: 0" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF" bgcolor="#F3F3F3" height="60"> <ul class="bullets "> <li class='single pdf'> <p class="bullets"> <a title="Toelichting op de resultaten van de korte enqute (quick scan)" class="pdf" target="_blank" href="Toelichting%20op%20de%20resultaten%20van%20de%20korte%20enqute.pdf">Toelichting op de resultaten van de korte enqute (quick scan)</a></li> </ul></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> </div> </body> </html>