Waardering examens 2012 1e tijdvak

In het programma WOLF is het mogelijk om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Toch is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tlhavovwo
Nederlands121801214112101
Fries121811214312103
Latijnn.v.t.n.v.t.12104
Grieksn.v.t.n.v.t.12105
Frans121851214412106
Duits121901214512107
Engels121951214712108
Spaans122041214812109
Russischniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
Turksniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
Arabischniet beschikbaarniet beschikbaar12112
geschiedenis122241215212113
geschiedenis (pilot)n.v.t.1215312114
aardrijkskunde122191215412115
wiskunde (A)122291215612116
wiskunde A (pilot)n.v.t.1215712117
wiskunde Bn.v.t.1215812118
wiskunde B (pilot)n.v.t.1215912119
wiskunde Cn.v.t.n.v.t.12120
wiskunde C (pilot)n.v.t.n.v.t.12121
natuurkunde / nask 1122341216012122
natuurkunde (pilot)n.v.t.1216112123
scheikunde / nask 2122361216212124
scheikunde (pilot)n.v.t.1216312125
biologie122411216412126
biologie (pilot)n.v.t.1216512127
economie122091216612128
economie (pilot)n.v.t.n.v.t.12129
economie bezemn.v.t.12167n.v.t.
management & organisatien.v.t.1216812130
muziek122491216912131
tehatex / beeldende vakken122441217112133
filosofien.v.t.1217212134
maatschappijwetenschappen122141217312135
kunst algemeenn.v.t.1217412136

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers.

Downloads