Waardering examens 2011 1e tijdvak

Sinds 2009 is in het programma WOLF de mogelijkheid opgenomen om bij een examen een korte enquête aan te bieden. In deze enquête kunnen de docenten hun oordeel geven over het examen. Na evaluatie van de ervaringen in 2010 is besloten om deze optie in 2011 grootschaliger in te zetten bij de reguliere eerste-tijdvak examens voor vmbo gl/tl, havo en vwo. Een examinator heeft de mogelijkheid om de enquête over te slaan. Desalniettemin is tussen de 65 en 90% van de scholen vertegenwoordigd in de resultaten. In de enquête wordt gevraagd naar het oordeel van de examinator over de moeilijkheidsgraad van het examen, de lengte van het examen en de aansluiting bij het gegeven onderwijs. Als laatste wordt gevraagd het examen te waarderen met een cijfer. De resultaten worden gebruikt bij de ontwikkeling van toekomstige examens.

vakvmbo gl/tlhavovwo
Nederlands111881114711101
Friesniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
Latijnn.v.t.n.v.t.11111
Grieksn.v.t.n.v.t.11112
Frans111931115011104
Duits111991115111105
Engels112041115311106
Spaans112071115411107
Russischniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
Turks11210niet beschikbaarniet beschikbaar
Arabischniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
geschiedenis112181115811113
aardrijkskunde112231116011116
wiskunde (A)112381116711123
wiskunde Bn.v.t.1116911124
wiskunde Cn.v.t.n.v.t.11125
natuurkunde/nask 1112431117111130
scheikunde/nask 2112461117311133
biologieniet beschikbaar1117511135
economie112281116211118
management & organisatien.v.t.1116411120
muziekniet beschikbaarniet beschikbaarniet beschikbaar
tehatex/ beeldende vakken112541117911139
filosofien.v.t.1116511121
maatschappijwetenschappen112331116611122
kunst algemeenn.v.t.niet beschikbaarniet beschikbaar

Toelichting

In het rechterblok vindt u een algemene toelichting op de presentatie van de enquêteresultaten. Deze kan u behulpzaam zijn bij de interpretatie van de cijfers..