Centrale examens 2021 3e tijdvak

vr 9 juli

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Duits CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Nederlands CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

aardrijkskunde CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Frans CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

natuur- en scheikunde 1 CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

biologie CSE BB

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Engels CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Arabisch CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Turks CSE BB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Nederlands CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

aardrijkskunde CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Frans CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

natuur- en scheikunde 1 CSE KB av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

dans CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

drama CSE GL en TL av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Duits CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

biologie CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Engels CSE KB av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

beeldende vakken CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Fries CSE GL en TL av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Arabisch CSE KB av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Arabisch CSE GL en TL av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Turks CSE KB av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Turks CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Spaans CSE GL en TL av*

VWO

09:00 - 11:30

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving av*

VWO

09:00 - 11:30

Fries av*

VWO

09:00 - 11:30

Russisch av*

HAVO

09:00 - 11:30

Fries av*

HAVO

09:00 - 11:30

Russisch av*

VWO

09:00 - 11:30

Arabisch av*

HAVO

09:00 - 11:30

Turks av*

HAVO

09:00 - 11:30

Arabisch av*

VWO

09:00 - 11:30

Turks av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

maatschappijkunde CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

economie CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

wiskunde CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

Spaans CSE BB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

wiskunde CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

maatschappijkunde CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

economie CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Spaans CSE KB av*

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Duits CSE GL en TL

HAVO

13:30 - 16:00

Duits

VWO

13:30 - 16:00

Duits

VWO

13:30 - 16:00

Spaans

HAVO

13:30 - 16:00

Spaans

HAVO

13:30 - 16:30

geschiedenis (bezem)

av* = aangewezen vak