Centrale examens 2022 3e tijdvak

wo 6 juli

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

wiskunde CSE GL en TL

HAVO

09:00 - 12:00

kunst

VWO

09:00 - 12:00

wiskunde B

HAVO

09:00 - 12:00

economie

VWO

09:00 - 12:00

Griekse taal en cultuur

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

biologie CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

aardrijkskunde CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

filosofie

HAVO

13:30 - 16:30

aardrijkskunde

HAVO

13:30 - 16:30

natuurkunde

VWO

13:30 - 16:30

biologie

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde A

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde A

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde C

VWO

13:30 - 16:30

bedrijfseconomie