Centrale examens 2022 3e tijdvak

di 5 juli

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Nederlands CSE GL en TL

VWO

09:00 - 12:00

Nederlands

HAVO

09:00 - 12:00

Nederlands

VWO

09:00 - 12:00

Latijn

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

maatschappijkunde CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

geschiedenis

HAVO

13:30 - 16:30

geschiedenis

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

biologie

VWO

13:30 - 16:30

natuurkunde

HAVO

13:30 - 16:30

scheikunde