Centrale examens 2023 2e tijdvak

do 22 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 11:30

muziek

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

aardrijkskunde CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

HAVO

13:30 - 16:00

Duits

VWO

13:30 - 16:30

bedrijfseconomie

VMBO-BB

09:00 - 10:30

aardrijkskunde CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Arabisch CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

biologie CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Duits CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Engels CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Frans CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

natuur- en scheikunde 1 CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Nederlands CSE BB av*

VMBO-BB

09:00 - 10:30

Turks CSE BB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

economie CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

maatschappijkunde CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

Spaans CSE KB av*

VMBO-KB

09:00 - 11:00

wiskunde CSE KB av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Arabisch CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

dans CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Fries CSE GL en TL av*

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

Turks CSE GL en TL av*

VWO

09:00 - 11:30

Arabisch av*

VWO

09:00 - 11:30

Fries av*

VWO

09:00 - 11:30

Russisch av*

VWO

09:00 - 11:30

Turks av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

economie CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

maatschappijkunde CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

Spaans CSE BB av*

VMBO-BB

13:30 - 15:00

wiskunde CSE BB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

aardrijkskunde CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Arabisch CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

biologie CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Duits CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Engels CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Frans CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Nederlands CSE KB av*

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Turks CSE KB av*

HAVO

13:30 - 16:00

Arabisch av*

HAVO

13:30 - 16:00

Fries av*

HAVO

13:30 - 16:00

Russisch av*

HAVO

13:30 - 16:00

Turks av*

av* = aangewezen vak