Centrale examens 2022 2e tijdvak

wo 22 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 11:30

Spaans

HAVO

09:00 - 11:30

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Frans CSE GL en TL

HAVO

13:30 - 16:00

Engels

VWO

13:30 - 16:30

bedrijfseconomie