Centrale examens 2019 2e tijdvak

do 20 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Nederlands CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Frans CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Duits CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Engels CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Arabisch CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Turks CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

Spaans CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

economie CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

maatschappijkunde CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

aardrijkskunde CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

wiskunde CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

VMBO-BB

09:30 - 11:00

biologie CSE BB

VMBO-GL

09:30 - 11:30

transport en logistiek CSE GL

VMBO-GL

09:30 - 11:30

voertuigentechniek CSE GL

VWO

09:30 - 12:00

Fries

VWO

09:30 - 12:00

Russisch

VWO

09:30 - 12:00

Turks

VWO

09:30 - 12:00

Arabisch

VWO

09:30 - 12:00

muziek

VWO

09:30 - 12:00

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Nederlands CSE KB

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

Fries CSE GL en TL

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Frans CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Duits CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Engels CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Arabisch CSE KB

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

Arabisch CSE GL en TL

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Turks CSE KB

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

Turks CSE GL en TL

VMBO-KB

14:00 - 16:00

Spaans CSE KB

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

Spaans CSE GL en TL

VMBO-KB

14:00 - 16:00

economie CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

maatschappijkunde CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

aardrijkskunde CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

wiskunde CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

natuur- en scheikunde 1 CSE KB

VMBO-KB

14:00 - 16:00

biologie CSE KB

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

muziek CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

dans CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

14:00 - 16:00

drama CSE GL en TL

HAVO

14:00 - 16:30

Fries

HAVO

14:00 - 16:30

Russisch

HAVO

14:00 - 16:30

Turks

HAVO

14:00 - 16:30

Arabisch

HAVO

14:00 - 16:30

maatschappijwetenschappen bezem

HAVO

14:00 - 16:30

muziek