Centrale examens 2022 2e tijdvak

ma 20 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV
VMBO-GL/TL 09:00 - 11:00 Duits CSE GL en TL

VWO

09:00 - 11:30 Frans

HAVO

09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30 natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30 natuurkunde

HAVO

13:30 - 16:30 economie