Centrale examens 2019 2e tijdvak

di 18 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

Latijnse taal en cultuur

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Nederlands CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

beeldende vakken CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:00

Frans

VWO

13:30 - 16:00

Duits

HAVO

13:30 - 16:00

Frans

HAVO

13:30 - 16:00

Duits

VWO

13:30 - 16:30

Griekse taal en cultuur

VWO

13:30 - 16:30

geschiedenis

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde A

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde C

VWO

13:30 - 16:30

natuurkunde

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

geschiedenis

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde A

HAVO

13:30 - 16:30

natuurkunde

HAVO

13:30 - 16:30

scheikunde