Centrale examens 2022 2e tijdvak

ma 13 juni

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

muziek CSE GL en TL

HAVO

09:00 - 11:30

muziek

VWO

09:00 - 12:00

filosofie

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

Nederlands

HAVO

13:30 - 16:30

aardrijkskunde