Centrale examens 2021 1e tijdvak

vr 28 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

aardrijkskunde

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

beeldende vakken CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

natuurkunde

HAVO

13:30 - 16:30

economie