Centrale examens 2023 1e tijdvak

do 25 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

maatschappijwetenschappen

VMBO-BB

13:30 - 15:00

maatschappijkunde CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

economie CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

biologie

HAVO

13:30 - 16:30

natuurkunde