Centrale examens 2023 1e tijdvak

wo 24 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

Latijnse taal en cultuur

VMBO-BB

13:30 - 15:00

economie CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

biologie CSE GL en TL

VMBO-KB

13:30 - 15:30

maatschappijkunde CSE KB

VWO

13:30 - 16:30

bedrijfseconomie

HAVO

13:30 - 16:30

economie