Centrale examens 2022 1e tijdvak

ma 23 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

maatschappijkunde CSE GL en TL

VMBO-KB

09:00 - 11:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

HAVO

09:00 - 11:30

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

VWO

09:00 - 11:30

Duits

VMBO-BB

13:30 - 15:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Duits CSE KB

VWO

13:30 - 16:30

aardrijkskunde

HAVO

13:30 - 16:30

scheikunde