Centrale examens 2023 1e tijdvak

di 23 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

maatschappijkunde CSE GL en TL

VWO

09:00 - 11:30

tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving

HAVO

09:00 - 12:00

kunst

VMBO-BB

13:30 - 15:00

biologie CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

aardrijkskunde CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Nederlands CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde A

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde B