Centrale examens 2020 1e tijdvak

di 19 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 11:30

muziek

VMBO-BB

13:30 - 15:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Engels CSE GL en TL

VMBO-KB

13:30 - 15:30

biologie CSE KB

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

bedrijfseconomie

HAVO

13:30 - 16:30

management & organisatie bezem