Centrale examens 2022 1e tijdvak

ma 16 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

geschiedenis

VWO

09:00 - 12:00

geschiedenis (bezem)

HAVO

09:00 - 12:00

geschiedenis

VMBO-BB

13:30 - 15:00

economie CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Nederlands CSE GL en TL

VMBO-KB

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE KB

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

natuurkunde