Centrale examens 2020 1e tijdvak

di 12 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

muziek CSE GL en TL

VWO

09:00 - 12:00

geschiedenis

HAVO

09:00 - 12:00

geschiedenis

VMBO-BB

13:30 - 15:00

Nederlands CSE BB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

wiskunde CSE GL en TL

VMBO-KB

13:30 - 15:30

natuur- en scheikunde 1 CSE KB

HAVO

13:30 - 16:00

Engels

VWO

13:30 - 16:30

natuurkunde