Centrale examens 2020 1e tijdvak

ma 11 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

HAVO

09:00 - 11:30

Duits

VWO

09:00 - 12:00

aardrijkskunde

VMBO-BB

13:30 - 15:00

economie CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Nederlands CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

beeldende vakken CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

Nederlands

HAVO

13:30 - 16:30

scheikunde