Centrale examens 2019 1e tijdvak

vr 10 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VMBO-BB

09:00 - 10:30

maatschappijkunde CSE BB

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

dans CSE GL en TL

VMBO-GL/TL

09:00 - 11:00

drama CSE GL en TL

VWO

09:00 - 11:30

muziek

HAVO

09:00 - 11:30

Duits

VMBO-BB

13:30 - 15:00

natuur- en scheikunde 1 CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

Nederlands CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Nederlands CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

Nederlands

HAVO

13:30 - 16:30

management & organisatie