Centrale examens 2019 1e tijdvak

do 9 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

Griekse taal en cultuur

HAVO

09:00 - 12:00

filosofie

VMBO-BB

13:30 - 15:00

Nederlands CSE BB

VMBO-KB

13:30 - 15:30

biologie CSE KB

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

biologie CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

scheikunde

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde A

HAVO

13:30 - 16:30

wiskunde B