Centrale examens 2020 1e tijdvak

vr 8 mei

Toelichting op de tabel

Schooltype Tijdstip Examen

Opg.

CV St. Errata opg. Aanv. CV

VWO

09:00 - 12:00

Griekse taal en cultuur

HAVO

09:00 - 12:00

filosofie

VMBO-GL/TL

13:30 - 15:30

Nederlands CSE GL en TL

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde A

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde B

VWO

13:30 - 16:30

wiskunde C

HAVO

13:30 - 16:30

economie