Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23161KB Nederlands CSE 551,1
23165KB Frans CSE 451,0
23168KB Duits CSE * XX
23171KB Engels CSE 450,9
23174KB Arabisch CSE 491,1
23177KB Turks CSE 410,8
23180KB Spaans CSE 431,4
23183KB economie CSE 491,6
23186KB maatschappijkunde CSE 561,3
23189KB aardrijkskunde CSE *XX
23192KB geschiedenis CSE * XX
23195KB wiskunde CSE 691,2
23198KB natuur- en scheikunde 1 CSE 651,5
23202KB biologie CSE 571,4

*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.