Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23462GL/TL Nederlands CSE 490,9
23466GL/TL Frans CSE 491,0
23469GL/TL Duits CSE 461,0
23472GL/TL Engels CSE 450,4
23481GL/TL Spaans CSE 421,3
23484GL/TL economie CSE 561,5
23487GL/TL maatschappijkunde CSE 621,5
23490GL/TL aardrijkskunde 621,1
23493GL/TL geschiedenis CSE 641,1
23496GL/TL wiskunde CSE 681,1
23499GL/TL natuur- en scheikunde 1 CSE 741,0
23500GL/TL natuur- en scheikunde 2 CSE 651,5
23503GL/TL biologie CSE 661,2
23504GL/TL beeldende vakken CSE 670,8
23506GL/TL muziek CSE 641,5
23510GL/TL drama CSE 601,6