Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23160BB Nederlands CSE 401,4
23164BB Frans CSE 401,1
23167BB Duits CSE * XX
23170BB Engels CSE 381,1
23173BB Arabisch CSE * XX
23176BB Turks CSE 380,8
23179BB Spaans CSE 340,8
23182BB economie CSE 421,3
23185BB maatschappijkunde CSE * XX
23188BB aardrijkskunde CSE *XX
23191BB geschiedenis CSE * XX
23194BB wiskunde CSE 591,4
23197BB natuur- en scheikunde 1 CSE * XX
23201BB biologie CSE 401,5

*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.