Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23401VWO Nederlands 641,1
23403VWO Latijn 761,2
23404VWO Grieks 741,0
23405VWO Frans 490,4
23406VWO Duits 510,2
23407VWO Engels 480,3
23408VWO Spaans 511,0
23412VWO geschiedenis 711,0
23413VWO aardrijkskunde 661,0
23415VWO wiskunde A 762,0
23416VWO wiskunde B 791,7
23417VWO wiskunde C 741,1
23418VWO natuurkunde 741,1
23419VWO scheikunde 641,2
23420VWO biologie 701,3
23421VWO economie 581,5
23422VWO bedrijfseconomie 671,2
23423VWO muziek 801,6
23425VWO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 641,0
23426VWO filosofie 461,2
23427VWO maatschappijwetenschappen 491,3
23428VWO kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) 641,0