Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 1 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23101VWO Nederlands 600,5
23102VWO Fries 440,2
23103VWO Latijn 761,2
23104VWO Grieks 741,0
23105VWO Frans 470,4
23106VWO Duits 490,0
23107VWO Engels 450,3
23108VWO Spaans 481,2
23109VWO Russisch 490,7
23110VWO Turks 520,7
23111VWO Arabisch 460,7
23112VWO geschiedenis 721,0
23113VWO aardrijkskunde 651,0
23115VWO wiskunde A 801,4
23116VWO wiskunde B 761,9
23117VWO wiskunde C 751,2
23118VWO natuurkunde 761,0
23119VWO scheikunde 661,2
23120VWO biologie 641,0
23121VWO economie 601,5
23122VWO bedrijfseconomie 611,4
23123VWO muziek 811,6
23125VWO tekenen, handvaardigheid, textiele vormg. 651,0
23126VWO filosofie 461,2
23127VWO maatschappijwetenschappen 511,3
23128VWO kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) 651,0