Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2023


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
23434HAVO Nederlands 611,0
23436HAVO Frans 470,6
23437HAVO Duits 481,0
23438HAVO Engels 461,0
23439HAVO Spaans 461,2
23443HAVO geschiedenis 721,4
23444HAVO aardrijkskunde 661,5
23446HAVO wiskunde A 801,9
23447HAVO wiskunde B 781,9
23448HAVO natuurkunde 781,0
23449HAVO scheikunde 741,4
23450HAVO biologie 701,0
23451HAVO economie 591,9
23452HAVO bedrijfseconomie 631,6
23453HAVO muziek 751,2
23455HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving 721,3
23456HAVO filosofie 451,6
23457HAVO maatschappijwetenschappen 511,4
23458HAVO kunst (dans/drama/muziek/bv/alg) 671,0