Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22160Nederlands CSE KB551,2
22164Frans CSE KB451,1
22167Duits CSE KB451,6
22170Engels CSE KB451,3
22173Arabisch CSE KB491,2
22176Turks CSE KB440,9
22179Spaans CSE KB431,2
22182economie CSE KB491,3
22191geschiedenis en staatsinrichting CSE KB591,5
22194wiskunde CSE KB731,1
22197natuur- en scheikunde 1 CSE KB661,6
22201biologie CSE KB550,9