Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 3 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22661Nederlands CSE GL en TL511,3
22671Engels CSE GL en TL451,3
22683economie CSE GL en TL591,0
22686maatschappijkunde CSE GL en TL591,2
22689aardrijkskunde CSE GL en TL581,4
22692geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL651,2
22695wiskunde CSE GL en TL720,7
22698natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL801,3
22702biologie CSE GL en TL601,3