Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22161Nederlands CSE GL en TL530,8
22162Fries CSE GL en TL450,1
22165Frans CSE GL en TL451,0
22168Duits CSE GL en TL460,9
22171Engels CSE GL en TL460,5
22174Arabisch CSE GL en TL481,2
22177Turks CSE GL en TL460,7
22180Spaans CSE GL en TL441,1
22183economie CSE GL en TL581,5
22186maatschappijkunde CSE GL en TL641,8
22189aardrijkskunde CSE GL en TL551,0
22192geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL651,3
22195wiskunde CSE GL en TL691,1
22198natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL761,4
22199natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL661,8
22202biologie CSE GL en TL641,2
22203beeldende vakken CSE GL en TL651,0
22204beeldende vakken CPE GL en TL500,0
22205muziek CSE GL en TL661,6
22207dans CSE GL en TL621,5
22209drama CSE GL en TL611,6