Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22159Nederlands CSE BB381,3
22163Frans CSE BB391,2
22169Engels CSE BB391,5
22172Arabisch CSE BB371,2
22175Turks CSE BB370,9
22178Spaans CSE BB340,9
22181economie CSE BB431,3
22184maatschappijkunde CSE BB481,2
22193wiskunde CSE BB581,6
22196natuur- en scheikunde 1 CSE BB481,8
22200biologie CSE BB411,8