Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 3 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22601VWO Nederlands651,1
22603VWO Latijnse taal en cultuur761,6
22604VWO Griekse taal en cultuur741,3
22605VWO Frans501,0
22606VWO Duits480,6
22607VWO Engels460,5
22612VWO geschiedenis711,1
22613VWO geschiedenis (bezem)701,0
22614VWO aardrijkskunde691,5
22615VWO wiskunde A821,4
22616VWO wiskunde B761,6
22617VWO wiskunde C751,1
22618VWO natuurkunde761,0
22619VWO scheikunde662,4
22620VWO biologie661,8
22621VWO economie601,4
22622VWO bedrijfseconomie631,6
22626VWO filosofie451,0