Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22401VWO Nederlands661,1
22403VWO Latijnse taal en cultuur741,8
22404VWO Griekse taal en cultuur761,2
22405VWO Frans470,5
22406VWO Duits420,6
22407VWO Engels460,2
22408VWO Spaans481,2
22412VWO geschiedenis731,1
22413VWO geschiedenis (bezem)760,9
22414VWO aardrijkskunde661,4
22415VWO wiskunde A791,9
22416VWO wiskunde B781,8
22417VWO wiskunde C761,1
22418VWO natuurkunde751,6
22419VWO scheikunde631,6
22420VWO biologie711,3
22421VWO economie601,5
22422VWO bedrijfseconomie651,6
22423VWO muziek811,6
22425VWO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving631,5
22426VWO filosofie471,1
22427VWO maatschappijwetenschappen501,8
22428VWO kunst (algemeen)691,0