Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 3 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22634HAVO Nederlands601,4
22637HAVO Duits511,0
22638HAVO Engels451,0
22643HAVO geschiedenis731,1
22644HAVO aardrijkskunde651,4
22645HAVO wiskunde A811,7
22646HAVO wiskunde B802,1
22647HAVO natuurkunde761,2
22648HAVO scheikunde791,4
22649HAVO biologie731,3
22650HAVO economie581,4
22651HAVO bedrijfseconomie601,5
22654HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving711,1
22656HAVO maatschappijwetenschappen 551,8
22657HAVO kunst (algemeen)681,6