Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2022


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
22434HAVO Nederlands601,3
22436HAVO Frans451,1
22437HAVO Duits461,2
22438HAVO Engels471,3
22439HAVO Spaans481,2
22443HAVO geschiedenis721,4
22444HAVO aardrijkskunde651,4
22445HAVO wiskunde A761,3
22446HAVO wiskunde B761,5
22447HAVO natuurkunde781,2
22448HAVO scheikunde791,5
22449HAVO biologie741,4
22450HAVO economie611,7
22451HAVO bedrijfseconomie641,5
22452HAVO muziek741,4
22454HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving711,4
22455HAVO filosofie451,6
22456HAVO maatschappijwetenschappen 511,3
22457HAVO kunst (algemeen)661,3