Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 3 - 2021


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
21662Nederlands CSE GL en TL501,0
21666Frans CSE GL en TL481,4
21669Duits CSE GL en TL461,3
21672Engels CSE GL en TL461,0
21684economie CSE GL en TL551,3
21687maatschappijkunde CSE GL en TL611,5
21690aardrijkskunde CSE GL en TL571,1
21693geschiedenis CSE GL en TL651,4
21696wiskunde CSE GL en TL680,7
21699natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL761,5
21700natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL681,3
21703biologie CSE GL en TL611,2
21706muziek CSE GL en TL651,3