Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2021


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
21160Nederlands CSE BB401,3
21164Frans CSE BB361,2
21167Duits CSE BB381,1
21170Engels CSE BB391,5
21173Arabisch CSE BB *)xx
21176Turks CSE BB380,9
21179Spaans CSE BB *)xx
21182economie CSE BB441,3
21185maatschappijkunde CSE BB451,4
21188aardrijkskunde CSE BB *)xx
21191geschiedenis CSE BB481,5
21194wiskunde CSE BB581,7
21197natuur- en scheikunde 1 CSE BB481,8
21201biologie CSE BB421,7

*) Dit examen is in het eerste tijdvak niet afgenomen.