Omzettingstabellen digitale centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - 2019

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem niet rechtstreeks cijfers invoeren, dan kunt u gebruikmaken van
de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore' (pdf, 16 kB).

Vaknaam                            

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nederlands - BB 0,9 0,5 0,8 1,2 0,5 0,5 0,8 0,9 0,5 40
Nederlands - BB - MET spellingcontrole 0,9 0,5 0,8 1,2 0,5 0,5 0,8 0,9 0,5 40
Nederlands - BB - dos *) - 0,5 0,8 - - - - - - 40
Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) - 0,5 0,8 - - - - - - 40
Engels - BB 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 1,0 36
Engels - BB - dos *) - 0,8 1,0 - - - - - - 32
Duits - BB 0,6 0,9 1,0 0,6 - - - - - 36
Duits - BB - dos *) 0,6 0,9 - - - - - - - 36
geschiedenis - BB 2,1 1,8 1,9 2,0 - - - - - 48
aardrijkskunde - BB 2,3 2,2 2,4 2,6 - - - - - 51
economie - BB 1,1 1,1 0,7 1,2 1,2 0,5 1,0 1,2 0,8 42
maatschappijkunde - BB 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,8 1,7 1,2 2,0 51
wiskunde - BB 1,2 1,2 1,2 1,6 1,1 0,9 1,2 1,0 1,4 54
nask 1 - BB 1,7 1,8 1,7 1,4 1,7 2,0 1,4 1,7 2,0 48
biologie - BB 1,1 1,3 1,5 1,3 1,6 1,0 0,8 1,4 1,7 37

*) Dit is het aangepaste examen voor kandidaten met een auditieve beperking (dos = doven of slechthorenden)

    Let op: de lengte van de scoreschaal van de dos-varianten kan anders zijn.