Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19161Nederlands CSE KB520,6
19165Frans CSE KB430,9
19168Duits CSE KB451,2
19171Engels CSE KB451,0
19174Arabisch CSE KB481,5
19177Turks CSE KB470,7
19180Spaans CSE KB441,3
19183economie CSE KB511,4
19186maatschappijkunde CSE KB560,9
19189aardrijkskunde CSE KB540,9
19192geschiedenis en staatsinrichting CSE KB581,3
19195wiskunde CSE KB750,8
19198natuur- en scheikunde 1 CSE KB661,4
19202biologie CSE KB580,8