Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19462Nederlands CSE GL en TL510,5
19466Frans CSE GL en TL491,9
19469Duits CSE GL en TL461,2
19472Engels CSE GL en TL461,3
19484economie CSE GL en TL551,2
19487maatschappijkunde CSE GL en TL651,3
19490aardrijkskunde CSE GL en TL571,1
19493geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL641,1
19496wiskunde CSE GL en TL701,1
19499natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL771,2
19500natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL661,6
19503biologie CSE GL en TL600,8
19504beeldende vakken CSE GL en TL600,5