Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2019


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
19160Nederlands CSE BB390,7
19164Frans CSE BB391,0
19167Duits CSE BB380,8
19170Engels CSE BB420,8
19173Arabisch CSE BB371,0
19176Turks CSE BB420,7
19179Spaans CSE BB360,7
19182economie CSE BB421,0
19185maatschappijkunde CSE BB451,6
19188aardrijkskunde CSE BB512,4
19191geschiedenis en staatsinrichting CSE BB512,0
19194wiskunde CSE BB571,2
19197natuur- en scheikunde 1 CSE BB491,7
19201biologie CSE BB431,3