Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18461Nederlands CSE GL en TL490,3
18465Frans CSE GL en TL490,9
18468Duits CSE GL en TL460,8
18471Engels CSE GL en TL460,9
18480Spaans CSE GL en TL461,1
18483economie CSE GL en TL540,7
18486maatschappijkunde CSE GL en TL641,5
18489aardrijkskunde CSE GL en TL561,2
18492geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL650,9
18495wiskunde CSE GL en TL750,7
18498natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL751,0
18499natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL631,8
18502biologie CSE GL en TL610,7
18503beeldende vakken CSE GL en TL610,6