Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18161Nederlands CSE GL en TL510,3
18162Fries CSE GL en TL460,0
18165Frans CSE GL en TL490,9
18168Duits CSE GL en TL470,8
18171Engels CSE GL en TL450,9
18174Arabisch CSE GL en TL491,0
18177Turks CSE GL en TL460,5
18180Spaans CSE GL en TL451,1
18183economie CSE GL en TL540,7
18186maatschappijkunde CSE GL en TL611,5
18189aardrijkskunde CSE GL en TL571,2
18192geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL640,9
18195wiskunde CSE GL en TL781,0
18198natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL760,9
18199natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL681,8
18202biologie CSE GL en TL640,7
18203beeldende vakken CSE GL en TL630,6
18205muziek CSE GL en TL670,5
18206dans CSE GL en TL640,5
18207drama CSE GL en TL580,2
18204beeldende vakken CPE GL en TL500,0