Omzettingstabellen centrale examens vmbo cse GL
Beroepsgerichte programma's - oude stijl - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18233transport en logistiek CSE GL521,0
18236voertuigentechniek CSE GL601,0