Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

 

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18159Nederlands CSE BB390,6
18163Frans CSE BB381,0
18166Duits CSE BB391,0
18169Engels CSE BB390,9
18172Arabisch CSE BB361,0
18175Turks CSE BB420,7
18178Spaans CSE BB361,2
18181economie CSE BB461,4
18184maatschappijkunde CSE BB441,4
18187aardrijkskunde CSE BB511,9
18190geschiedenis en staatsinrichting CSE BB491,8
18193wiskunde CSE BB581,4
18196natuur- en scheikunde 1 CSE BB491,7
18200biologie CSE BB432,0