Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 1 - 2018


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
18135HAVO Nederlands600,7
18136HAVO Fries420,2
18137HAVO Frans490,4
18138HAVO Duits500,6
18139HAVO Engels471,4
18140HAVO Spaans501,9
18141HAVO Russisch500,7
18142HAVO Turks480,7
18143HAVO Arabisch470,7
18144HAVO geschiedenis721,0
18145HAVO aardrijkskunde661,6
18146HAVO wiskunde A761,2
18147HAVO wiskunde B771,2
18148HAVO natuurkunde750,6
18149HAVO scheikunde761,0
18150HAVO biologie790,9
18151HAVO economie591,3
18152HAVO management & organisatie620,8
18153HAVO muziek741,1
18154HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving770,9
18155HAVO filosofie451,5
18156HAVO maatschappijwetenschappen661,3
18157HAVO maatschappijwetenschappen (pilot)541,7
18158HAVO kunst beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen641,3